Det Kongelige Teater er et dansk teater, der siden 1748 har ligget på Kongens Nytorv i København. Først som kongens og siden hele landets scene. Det var bemærkelsesværdigt at have alle fire kunstarter: skuespil, opera, ballet og orkester i samme hus.
Det Kongelige Teater er et dansk teater, der siden 1748 har ligget på Kongens Nytorv i København. Først som kongens og siden hele landets scene. Det var bemærkelsesværdigt at have alle fire kunstarter: skuespil, opera, ballet og orkester i samme hus.
Aften bllede af Christiansbrog
Aften bllede af Christiansbrog
Aften bllede af Christiansbrog
Aften bllede af Christiansbrog
Nordlys er et smukt, dynamisk og ofte grønligt lysfænomen på himlen.Det opleves bedst under mørke og skyfri vinteraftener og kan strække sig flere hundrede kilometre over himlen.Fænomenet opstår, når partikler fra Solen kolliderer med Jordens atmosfære. Og tæt på polerne vil nordlys nærmest danse hen over himlen.Den bølgende bevægelse skyldes, at når Solens ladede stråler flytter sig, så flytter nordlyset sig også.Længere fra polerne vil lyset ses som stråler, fordi magnetfeltet er anderledes her.Når fænomenet opstår på den nordlige halvkugle hedder det nordlys, mens det på den sydlige halvkugle hedder sydlys. På latinsk kaldes det henholdsvis for aurora borealis og aurora australis, hvilket betyder morgenlys, der kommer fra nord og morgenlys, der kommer fra syd.Den fælles betegnelse for nordlys og sydlys er polarlys, fordi det opstår omkring planetens magnetiske poler.
Nordlys er et smukt, dynamisk og ofte grønligt lysfænomen på himlen.Det opleves bedst under mørke og skyfri vinteraftener og kan strække sig flere hundrede kilometre over himlen.Fænomenet opstår, når partikler fra Solen kolliderer med Jordens atmosfære. Og tæt på polerne vil nordlys nærmest danse hen over himlen.Den bølgende bevægelse skyldes, at når Solens ladede stråler flytter sig, så flytter nordlyset sig også.Længere fra polerne vil lyset ses som stråler, fordi magnetfeltet er anderledes her.Når fænomenet opstår på den nordlige halvkugle hedder det nordlys, mens det på den sydlige halvkugle hedder sydlys. På latinsk kaldes det henholdsvis for aurora borealis og aurora australis, hvilket betyder morgenlys, der kommer fra nord og morgenlys, der kommer fra syd.Den fælles betegnelse for nordlys og sydlys er polarlys, fordi det opstår omkring planetens magnetiske poler.
Back to Top